Odoo Information

BWI - Building & Wood Workers' InternationalOdoo верзија 9.0e

Информации за BWI - Building & Wood Workers' International инстанца на OdooOpen Source ERP.

Инсталирани апликации

ЦРМ
Траги, Можности, Активности
Проектен менаџмент
Проекти, задачи
Менаџмент на продажба
Понуди, налози за продажба, фактурирање
Дискутирај
Дискусии, листи за пошта, вести
Фактурирање
Испраќај фактури и следи плаќања
Веб страна градител
Изградете ја Вашата корпорациска веб страна
Committee
Committee management
Календар
Личен и споделен календар
Настани преку интернет
Распоредувај, промовирај и продавај настани
Блогови
Новости, блогови, изјави, дискусии